หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลบ้านซ่ง (ภูจ้อก้อ)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลบ้านซ่ง (ภูจ้อก้อ)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
เนื้อที่ : 758 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : ซ่ง (หมู่ 2), ซ่ง (หมู่ 6), นาสีนวน (หมู่ 1), โนนก่อ (หมู่ 5), โนนสังข์ศรี (หมู่ 3), โนนสังข์ศรี (หมู่ 7), โพธิ์ศรี (หมู่ 4), ป่าชุมชนอ.บ.ต.บ้านซ่ง (หมู่ )

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.33/25662
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :