หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลปราสาทเยอ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลปราสาทเยอ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 45 ไร่ 1 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : กันตรุม (หมู่ 6), คูสี่แจ (หมู่ 7), คูสี่แจเหนือ (หมู่ 8), เตรี๊ยะ (หมู่ 5), ประอาง (หมู่ 3), ประอางเหนือ (หมู่ 11), ปราสาทเยอตะวันตก (หมู่ 10), ปราสาทเยอใต้ (หมู่ 2), ปราสาทเยอเหนือ (หมู่ 1), พิทักษ์ (หมู่ 9), หนองพัง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/4174 ลว 4 พ.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :