หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลทุ่งสว่าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลทุ่งสว่าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 126 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : เจ้าทุ่ง (หมู่ 2), เจ้าทุ่ง (หมู่ 9), ทางสาย (หมู่ 1), ทางสายใต้ (หมู่ 14), ท่าสำราญ (หมู่ 10), น้ำท่วม (หมู่ 12), โนนสำโรง (หมู่ 7), ป่าดู่สายเหนือ (หมู่ 3), ป่าใต้ (หมู่ 8), เฟือยพุ่ม (หมู่ 5), สมอ (หมู่ 11), สว่าง (หมู่ 6), หนองกอง (หมู่ 4), หนองผักไหม (หมู่ 15), หนองหมากแซว (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/4174 ลว 4 พ.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :