หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านป่าโนนใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านป่าโนนใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.อีเซ อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 186 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : น้อยดงเมือง (หมู่ 9), โนน (หมู่ 12), แป๊ะ (หมู่ 4), เสียว (หมู่ 1), เสียว (หมู่ 2), หนองขุนศรี (หมู่ 16), หนองโน (หมู่ 3), หนองมโนรมย์ (หมู่ 15), หนองหนัก (หมู่ 6), หนองฮู (หมู่ 3), อีเซ (หมู่ 5), อีเซใต้ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/1509 ลว 10 ก.พ. 48
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :