หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลหนองหมี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลหนองหมี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 61 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : งามเจริญ (หมู่ 14), ดงงาม (หมู่ 13), ดอนปู่ตา (หมู่ 18), ดอนไม้งาม (หมู่ 6), ดอนไม้งาม (หมู่ 9), ดอนหาด (หมู่ 16), นาเจริญ (หมู่ 12), โนนเจริญ (หมู่ 17), แสนแก้ว (หมู่ 3), หนองก่าม (หมู่ 5), หนองนาคู (หมู่ 7), หนองหมี (หมู่ 1), หนองหมี (หมู่ 8), หนองหมี (หมู่ 15), หัวดง (หมู่ 2), หัวดง (หมู่ 10), เห็ดผึ้ง (หมู่ 4), เห็ดผึ้งน้อย (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12164 ลว 13 ก.ย.49
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :