หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 604 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นเขาหินปูนสูชัน มียอดเขาสลับซับซ้อนกันหลาบยอดมีหน้าผาสูงชัน ล้อบภูเขาเป็นพื้นที่ราบมีหินโผล่ เชิงเขาติดต่อพื้นที่ราบมีลักษณะชันค้ายผิวโลกที่ยกตัวขึ้น
หมู่บ้าน : พระพุทธบาทน้อย (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.43/16135 ลว.6กันยายน 61
ผู้ตรวจสอบ : นาย สำรวย อริเดช
สภาพป่า :
    เป็นระบบนิเวศเขาหินปูน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.203/6161
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เบ็ญจพรรณที่มีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่ขึ้นได้ดีในระบบนิเวศเขาหินปูน เช่นปรงสระบุรี จันทน์ผา จันทน์แดง มะยมผา จึงเหมาะสมเป็นแหล่งอาศัยของเลียงผา ซึ่งปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 10 ตัว และนกจู๋เต้นเขาหินปูนพันธุ์สระบุรี และแมงกระดานถ้ำโมงนาที ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็ควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และใช้ประโยชน์ตามอย่างศักภาพอย่างเหมาะสมยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 9 พค.44
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :