หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสาธุ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสาธุ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 30 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งน้ำที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หมู่บ้าน : สาธุ (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 3683/62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยนาจ ภู่เพชร
สภาพป่า :
    เป็นป่าชุมชนแบบพัฒนา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 7 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายสถาพร วงศ์คำชัย
สภาพป่า :
    เป็นที่สาธารณะประโยชน์มีต้นไม้ขึ้นบ้างเล็กน้อย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :