หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเสม็ด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 32 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ดอนดินตะกอนริมล้ำน้ำ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนดินเหนี่ยว หน้าฝนน้ำท่วมถึง หน้าแล้งจะแห้ง
หมู่บ้าน : เสม็ด (หมู่ 4), บ้านเกาะแก้ว (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4260 ลว 18 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายชาญวิทย์ สิริการ
สภาพป่า :
    เป็นป่าทาม ริมลำห้วยทับทัน ไม้ที่พบได้แก่ ไม้ยาง กราด ประดู่ พะยอม ลำดวน เป็นต้น ไม้พื้นล่าง เช่น สาบเสือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าวชุมชนได้ดูแลรักษาพื้นที่เอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :