หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคำบอน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคำบอน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
สถาพทั่วไป : เ็นพื้นที่ราบ มีดินเหนียวปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : คำบอน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/2866 ลว. 28 ก.พ. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง ที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร ชนิดพันธุ์ที่พบ เช่น เต็ง รัง ประดู่ ติ้ว กระบก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนินการ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายทรัพย์สิน จงดี นายประชัน เชยชุ่ม
สภาพป่า :
    เป็นป่า เต็ง รัง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ชนิดไม้ที่พบ เช่น ต้นชาด กุง หว้า สะคาม สภาพป่าพื้นล่าง เป๊นหญ้าเพ็ก หญ้าคา ดอกกระเจียว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดทำป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :