หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดอนหมู  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดอนหมู
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 700 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ราบลุ่มดินร่วนปนทรายผสมลูกรัง
หมู่บ้าน : ดอนหมู (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายประพันธ์ มาเอี่ยม นายประภัสสร นะแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าอุมสมบูรณ์พอสมควร มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น ไม้แดง ประดู่ ติ้ว เต็ง รัง ชิงชัน พยูง ยางเหียง ยางพลวง ป่าพื้นล่างเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก และมีสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น ขี้เหล็ก นมวัว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดทำป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :