หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเดื่อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเดื่อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 40 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราาบ ล้อมรออบด้วยทุ่งนา 2 ด้าน ติดกับถนน สภาพดินสเป็นดินทรายปนหิน บางส่วนเป็นดินทราย มีพื้นที่โล่งบางจุด
หมู่บ้าน : เดื่อ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/2866 ลว. 28 ก.พ. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง ที่มีสภาพค่อนข้างอุดมสมบุรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง ประดู่ แดง กระบก สะคาม ไผ่ ติ้ว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนินโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/3522
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายประภัสสร นะแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง ป่าโคก มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีสัตว์ป่าขนาดเล็กปานกลาง มีต้นไม้หลายขนาด มีทั้งไม้เถาเลื้อย ขนาดใหญ่ ชนิดไม้ที่พบส่วนมาก คือติ้วกระบก รัง เต็ง ชาด กุง เปล้า เม็ก ขี้เหล็ก ประดู่ เพกา ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :