หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดาวเรือง(แปลง1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดาวเรือง(แปลง1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ทิศะวันตกติดหนองน้ำ ทิศะวันออกติดถนน บางพื้นที่เป็นที่โล่ง ดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ดาวเรือง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 7 มีนาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้หลากหลายชนิด เช่น สักทอง พะยูง ประดู่ป่า ไม้ยางนา ไม้ไผ่ หมากเม่า กระบก พอก ลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ตรวจสอบแล้วเห็นควรเหมาะสำหรับเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เพื่อปลูกป่าเสริมเพิ่มพื้นที่ป่าต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/3522
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว นายประภัสสร นะแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีต้นไม้ขึ้นหลากหลายชนิด มีความอุดมสมบูรณ์พอประมาณ ส่วนมากต้นไม้จะเป็นจำพวก ไผ่ รัง กาสลอง มะกล่ำต้น เม็ก กระบก ชาด ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :