หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
พัฒนาป่าชุมชนบ้านสมสนุก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : พัฒนาป่าชุมชนบ้านสมสนุก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.บ้านฝาง อ.กิ่งอำเภอสระใคร จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 32 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นบริเวณป่าติดดหมู่บ้านหรือเรียกว่าดอนปู่ตาท้ายบ้าน เป็นป่าช้าดั้งเดิม ลักษณะดินดีชุ่มน้ำและมีดินปนหินลูกรัง เป็นบางส่วนต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแนน เพราะชุมชนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ตลอดมา
หมู่บ้าน : สมสนุก (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/13499
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์ น.ส.สาวิตรี บุตรโยธี
สภาพป่า :
    สภาพป่าขึ้นหนาแน่่นไม้เบญจพรรณหลากชนิด มีประดู่ แดง เต็ง รัง กระบก ข่า สะคาม ก่่อ ดูกหินแก้มอับ สะเดา ติ้ว ผักหวาน เล็บแมว และไผ่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เพื่อให้ราษฎรในชุมชนร่วมอนุรักษ์ป่าไว้เพื่อให้ยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/11498
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :