หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
พัฒนาป่าชุมชนบ้านพระบาท  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : พัฒนาป่าชุมชนบ้านพระบาท
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ภูเขาสลับกับป่าเต็ง รัง มีป่าส่วนมากเป็นต้นจิก มีความหนาแน่น ปานกลาง มีสัตว์ป่า เช่น นก หนู
หมู่บ้าน : พระบาท (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/1888
ผู้ตรวจสอบ : นายยงยุทธ ชำนาญรบ นายธานินทร์ คล้ายแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่า เต็ง รัง มีลักษณะความสมบูรณ์ปานกลาง มีต้นไม้ที่มีค่อนข้างมาก คือ เต็ง รัง ชาด ตะแบก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสมในการรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :