หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
พัฒนาป่าชุมชนบ้านวังมน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : พัฒนาป่าชุมชนบ้านวังมน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 99 ไร่ 0 งาน 20 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาเตี้ยๆ สภาพดินเป็นดินมีลูกรัง
หมู่บ้าน : วังมน (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/13499
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์ น.ส.สาวิตรี บุตรโยธี
สภาพป่า :
    เป็นนป่าที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ตะแบก ไผ่ ประดู่ กระบก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน จึงเห็นควรดำเนินการโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/1888
ผู้ตรวจสอบ : นายโคจร จำปานิล นายธานินทร์ คล้ายแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ต้นไม้ที่ขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ ต้นตะแบก ไม้ยาง ไผ่ไร่ ประดู่ ไผ่ซาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสำหรับการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :