หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน หมู่ที่ 10  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน หมู่ที่ 10
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 647 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงหลายลูก ที่มีการทอดตัวไปทางทิศเหนือใต้ บางลูกทอดตัวไปทางทิศตะวันออก –ตก มีความลาดเอียงจากที่สูงไหลลงมาที่ต่ำไหลลงลำห้วยใหญ่และลำห้วยสาขา เป็นแหล่งบต้นน้ำลำธาร อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน
หมู่บ้าน : ห้วยลากปืน (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2272/62 ลว 27 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/6857 ลว 23 พ.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ บริเวณแนวสันเขาจะพบพันธุ์ไม้เด่น ๆ อยู่อย่างหนาแน่น เช่น แดง ประดู่ สัก ส้าน ส่วนบริเวณพื้นล่างติดกับลำห้วย พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม และพันธุ์ไม้อื่น ๆ เช่น เถาวัลย์ กระพี้จั่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน ม.10 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว ไม่อยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตสวนป่าแต่อย่างใด อนึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าอยู่ตลอดมีกิจกรรมใน การดูแลรักษาป่า เช่น การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า การป้องกันไฟป่า จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/15618
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นชอบดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :