หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหาดลี่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหาดลี่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
เนื้อที่ : 180 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงที่มีลักษณะทอดตัวยาวไปทิศเหนือ - ใต้ สภาพแนวเขามี ความลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออก มีลำห้วยอยู่ 2 สาย คือ ลำห้วยขุ่น และลำห้วยปู่อุด ซึ่งไหลลงมาจากบริเวณยอดเขาลาดเอียงลงสู่พื้นที่ทำกิน และอยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : หาดลี่ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2164/62 20 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/6857 ลว 23 พ.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งพบอยู่บริเวณที่มีความลาดชัน ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง ส่วนบริเวณด้านล่างของพื้นที่ป่า และบริเวณใกล้ลำห้วย จะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ แดง สัก มะกอกป่า ซ้อ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่บง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหาดลี่ ม.4 . เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว ทิศตะวันตกอยู่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยผากลอง ทิศเหนือติดกับแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทิศตะวันออกติดกับที่ทำกินของราษฎร สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชน ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/40
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นชอบดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :