หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบุเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบุเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 211 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : อากาศร้อนชื้น ดินร่วน ที่เนินขนาดเล็ก
หมู่บ้าน : บ้านบุเจริญ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2607 ลว 12 ก.พ.2551
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญนำ รัตนมณฑ์
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณค่อนข้างเสื่อมฝดทรม มีต้นไม้ขนาดกลางและเล็กขึ้นอยู่ไม่มากนัก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่กังกล่าวเหมาะสมดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :