หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เนื้อที่ : 22 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.43/3733
ผู้ตรวจสอบ : นายรักษา สุนินทบูรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/19031 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายรักษา สุนินทบูรณ์
สภาพป่า :
    มีหญ้าคาขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่ และมีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นกระจายอยู่รอบพื้นที่จัดทำโครงการป่าชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.2/11411 ลว 31 สิงหาคม 2549
ผู้ตรวจสอบ : นายธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์
สภาพป่า :
    มีหญ้าคาขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่ และมีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นกระจายอยู่รอบพื้นที่จัดทำโครงการป่าชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :