หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบานา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบานา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
เนื้อที่ : 27 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
หมู่บ้าน : บานา (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25032 ลว 30 พ.ย. 52
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    บริเวณด้านทิศเหนือเป็นป่าชายเลน ส่วนบริเวณอื่นเป็นที่ราบโล่งไม่มีป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นด้วย เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากทั้งสถานศึกษาและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :