หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาเก็ตหนี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาเก็ตหนี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
เนื้อที่ : 1011 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา จ.ภูเก็ต
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาดเนินเขาและที่ภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีลำห้วยไหลลงสู่พื้นล่างหลายสาย มีแอ่งน้ำที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ จำนวน 3 แอ่ง มีน้ำขังตลอดปี และไหลลงสู่พื้นล่าง
หมู่บ้าน : หัวควน (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 8845/2562
ผู้ตรวจสอบ : นายไพศาล หนูพิชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าดงดิบ มีป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ บางส่วนเป็นพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนเป็นป่าเสื่อมโทรมที่จำเป็นต้องฟื้นฟูบำรุงรักษาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :