หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนดงเวียงแก่น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนดงเวียงแก่น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 232 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : มีลักษณะเป็นที่ราบเนินเขาเล็กๆ ล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำกินของราษฎรและทางสาธารณะ
หมู่บ้าน : บ้านม่วง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/17085
ผู้ตรวจสอบ : นางศิริลักษณ์ สุวรรณคำ
สภาพป่า :
    มีลักษณะเป็นป่าดงดิบดั้งเดิม โดยไม่มีการบุกรุกทำลาย เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของเมืองเก่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :