หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนภูใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนภูใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 1967 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาสลับกับที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพะลานหินซึ่งมีบ่อน้ำไหลตลอดปี
หมู่บ้าน : ห้วยยาง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12200 ลว 14 ก.ย. 49
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น ลิง ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก กระรอกกระแต ตะกวด งู ชะมด เป็นต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ชาด ไม้แดงไม้กระบาก ไม้กระบก ผักหวาน ไผ่โจด เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :