หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแดนสามัคคี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแดนสามัคคี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 425 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านแดนสามัคคี (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.203/8028
ผู้ตรวจสอบ : นายสุมน นำพูลสุขสันติ
สภาพป่า :
    เป็นป่า เต็ง รัง ผสมป่าเบญจพรรณ คงความสมบูรณ์มีไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก อยู่ทั่วพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาและมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :