หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1800 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านห้วยเจริญ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.43/398 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชนิดพรรณไม้ สัก แดง ประดู่ เต้ง รัง เหียง ควง มะค่าโมง ไผ่ชนิดต่างๆ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/11408 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายจีระ ทรงพุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ และได้รับการสัมปทานทำไม้เมื่อมีการยกเลิกสัมปทาน เหลือแต่ไม้เล็กๆ ที่ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นและยังมีไม้ใหญ่หลงเหลืออยู่จึงมีการลักลอบตัดไม้ในบริเวณนี้อยู่ จึงทำให้ชุมชนคิดที่จะดูแลและอนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ ชนิดพรรณาไม้ เต้ง รัง เหียง ควง สัก แดง ประดู่ กระบาก มะค่าโมง ไผ่ชนิดต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความประสงค์จัดทำโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :