หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลโชคชัย(ป่าชุมชนภูตูม)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลโชคชัย(ป่าชุมชนภูตูม)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
เนื้อที่ : 116 ไร่ 0 งาน 87 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : ชัยมงคล (หมู่ 1), คำบง (หมู่ 4), คำพอก (หมู่ 5), คลองน้ำใส (หมู่ 2), หนองแวงน้อย (หมู่ 3), คำบง (หมู่ 4), หนองหลี่ (หมู่ 7), หนองแวงเหนือ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ.08/10.4/1187 2545
ผู้ตรวจสอบ : นายปริรัตน์ อาจวชัย
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :