หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเสรีธรรม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเสรีธรรม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 2522 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : เสรีธรรม (แปลงที่ 1-4) (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2953
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนบ้านเสรีธรรม เป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งมีไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และขนาดเล็ก สลับกันไปในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่ ไม้รวก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ตะคร้อ และไม้เลื่อยต่าง ๆ สัตว์ป่ามีจำพวก กระรอก กระต่าย และนกนานาชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้ดำเนินงานการต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12231 ลว 14 ก.ย.49
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :