หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนวัดเขาชมพู  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนวัดเขาชมพู
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสลับเขาเตี้ยๆ อยู่ติดกับถนนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ที่ตั้งของพื้นที่อยู่ในเขตชุมชน
หมู่บ้าน : ท่าตะคร้อ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 10 เม.ย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปในบริเวณใกล้เคียงเป็นป่าเต็ง - รังที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากราษฎรในท้องถิ่นได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดี ประกอบกับคณะสงฆ์วัดเขาชมพูได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไว้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :