หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนพนังใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนพนังใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 587 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาเนินเตี้ย ๆ ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ มีลำห้วยไหลผ่านด้านล่างทางทิศเหนือและตะวันออกของพื้นที่ สภาพดินเป็นดินดาน
หมู่บ้าน : บ้านสำนักดูมกา (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบนได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ มะค่า ตะแบก แดง ไม้ชั้นกลางได้แก่ สะเดา มะขามป้อม ติ้ว อ้อยช้าง ชงโค พลับพลา หนามแท่ง ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพรได้แก่ เพ็ก ปรง สาบเสือ โด่ไม่รู้ล้ม อีรอก ดอกกระเจียว เปราะหอม และลูกไม้ของไม้ชั้นบน สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ตะกวด กระรอก กระต่าย นกหนู งู แย้ ของป่าได้แก่ ผักหวาน เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่กันออกจากบริเวณที่ไม่สามารถ ส.ป.ก. ได้ และเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย เป็นที่ราบอยู่ใกล้กับชุมชนรวมทั้งติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ชุมชนได้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพียงแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการป่าชุมชน รวมทั้งกฏ กติกา การใช้ประโยชน์จากผืนป่าแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ก็การนำเอาความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานได้จึงเห็นควรอนุญาต

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :