หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำลาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำลาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 570 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาดชัน ลาดเอียงจากด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ มีลำห้วยไหลพาดผ่านบริเวณด้านทิศตะวันออกของแปลงป่า สภาพดินเป็นดินเหนียวผสมหินกรวด หินทราย หินลูกรังขึ้นกระจัดกระจายในพื้นที
หมู่บ้าน : บ้านน้ำลาด (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบนได้แก่ อ้อยช้าง กระโดน ประดู่ กระบก มะกอก แดง มะค่า ตะแบก ไม้ชั้นกลางได้แก่ หมากเม่า แก่นเทา มะขามป้อม ผักหวาน พลับพลา ยอป่า แสลงโทน ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพรได้แก่ โปร่งฟ้า หนอนตายหยาก ผักอีนูน ผักหวาน กระเจียว ปีกไก่ดำ โด่ไม่รู้ล้ม หว่านหัวขอด หญ้าเพ็ก และลูกไม้ของไม้ชั้นบน ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่าได้แก่ ตุ่น ไก่ป่า กระรอก แย้ กระแต อึ่งอ่าง พังพอน หนู งู และนกชนิดต่าง ๆ ของป่าที่พบ เช่น ไข่มดแดง แมงชนิดต่างๆ ผึ้ง และเห็ดป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นที่กันออกจาก ส.ป.ก. และอยู่ใกล้กับชุมชน ซึ่งชุมชนได้มีการเข้าไปทำประโยชน์ในการเก็บหาอาหารและเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์มานานแล้ว แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปดูแลในรูปแบบคณะกรรมการป่าชุมชน รวมทั้งการกำหนดกฏ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้ชุมชนจัดทำโครงการได้ตามที่ขอก็จะเกิดผลดีกับชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :