หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูกระต่าย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูกระต่าย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 900 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย หินลูกรังสลับโขดหิน
หมู่บ้าน : หินเหิบ (หมู่ 4), ซับภูทอง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/19 ลว 2 มค. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ มะค่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าวยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก เหมาะแก่การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :