หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านตาดพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านตาดพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 2683 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลูกเตี้ยๆ มีหินดานขึ้นกระจัดกระจาย และมีลำห้วยไหลลาดลงจากเขาโดยลาดเอียงจากทิศเหนือลงทิศใต้
หมู่บ้าน : บ้านตาดพัฒนา (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/38 ลว 2 มค. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นปานกลางแบ่งตามชั้นต่างๆดังนี้ พันธุ์ไม้ชั้นบนได้แก่ มะค่าโมง เต็ง รัง พลวง ประดู่ แดง พันชาด ฯลฯ ไม้ชั้นกลางได้แก่ ตะขบป่า ปอแก่นเทา ช้างน้าว มะขามป้อม ฯลฯ ไม้ชั้นล่างได้แก่ หญ้าเพ็ก สาบเสือ ปอขี้ตุ่น ฯลฯ ผักป่าได้แก่ ผักอีนูน ผักสามสิบ กระเจียว ผักหวาน ผักอีรอก เปาะหอม ฯลฯ สมุนไพรได้แก่ ฉลูกัน ย่านาง พังคี ของป่าเช่น น้ำผึ้ง เห็ดชนิดต่างๆ สัตว์ป่าได้แก่ กระรอก กระแต กระต่าย พังพอน หนู อึ่งอ่าง กิ้งก่า นก และงูชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้เป็นเวลานานติดต่อกัน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :