หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งตากล้า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งตากล้า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 4450 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ระยะทางห่างจาก หมู่บ้าน 3 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านปิน (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 4118/62 ลว 22 พ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/6857 ลว 23 พ.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไผ่บง ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ประดู่ สัก แดง กระพี้จั่น มะกอกป่า ตะแบก แสลงใจ สมอภิเภก ยอป่า ยมหิน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งตะกล้า ม.3 . เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอยและเป็นแหล่งอาหารจากป่าตามธรรมชาติ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/40 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ ที่มีพันธุ์ไม้ ได้แก่ ไผ่บง ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ประดู่ ไม้สัก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการเข้ารวมตรวจสอบพื้นที่ป่ากับผู้นำชุมชน เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว ทางผู้ชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อการดำรงชีพมานานแล้ว และผืนป่าดังกล่าว ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชุมชน จากการตรวจสอบเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :