หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้าย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้าย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 186 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ค่อนข้างราบบริเวณเชิงเขา ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 500 เมตร มีถนนลูกรังเข้าถึงพื้นที่
หมู่บ้าน : ห้วยหม้าย (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2054/62 14 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    เต็งรังที่สมบูรณ์ มีการดูแลรักษาจากชุมชน มีพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เช่น เต็ง รัง ตีนนก กระพี้ ไผ่ต่างๆ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่บง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่ารวมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเห็นว่า ชุมชนมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พื้นที่และรวมกันดูแลรักษาป่า ชุมชนที่ขอจัดตั้งพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน ง่ายสะดวกต่อการดูแลรักษาอีกทั้งพื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เขตอุทยานแห่งชาติ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :