หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำชำ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำชำ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 103 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงที่ลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : น้ำชำ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/8910 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร การเดินทางมีถนนลูกรังเข้าถถึง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ แดง สัก มะค่าโมง มะม่วงป่า ไผ่ชนิดต่างๆ และไม้ชนิดอื่นๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าพื้นที่ดังกล่าวโดยสภาพทั่วไปพื้นที่ป่าชุมชนบ้านน้ำชำ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอย และแหล่งอาหารจากธรรมชาติ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว สมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :