หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1390 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชันอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : ห้วยโรงนอก (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/15189 ลว 15 ตุลาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/8910 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าดิบเขา พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ไม้ยาง กำลังเสื่อโคร่ง ก่อแป้น ก่อใบเลื่อย ค้อดอย เดื่อไทร ไผ่หก บริเวณริมห้วยมีพันธุ์ไม้ไม้เด่น ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ กระพี้จั่น ติ้ว แดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนของคณะเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน พบว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวมีสภาพป่าที่สมบูรณ์มาก ซึ่งทางชุมชนได้ดูแลรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งอาหารจากป่าตามธรรมชาติ แหล้งไม้ใช้สอยและได้มีการตั้งกฏระเบียบในการดูแลรักษาป่าชุมชนดังกล่าว จึงเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมใชนและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :