หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 318 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงมีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : ปากห้วย (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2003/62 12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ เช่น ตีนเป็ด ตีนนก ประดู่ แคขาว แคหางค่าง ยมหิน มะค่า ผาเส้ียน มะตูม กระพี้ ติ้ว เหมียด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้ารที่ผู้ตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ป่า พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีการดูแลรักษาป่ามานานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับในหมู่บ้านและพื้นที่ป่าไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนักการเดินทางสะดวก จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :