หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทองสาย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทองสาย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 37 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ดินมีลักษณะเป้นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ทองสาย (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/13499 ลว. 12 ก.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต้ง รัง ส่วนมากมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พรรณไม้ที่พบ เช่น เอนอ้า สะเม็ก ไผ่ป่า กรันเกรา ติ้ว ส้มโมง และกาฝากบางชนิด กล้วยไม้ป่านานาชนิด เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพป่าและพื้นที่เหมาะสมที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืน

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :