หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านวังกางฮุง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านวังกางฮุง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 275 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ สลับที่ดอน และลาดเอียงลงสู่แม่น้ำมูลทางทิศเหนือของป่า ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่ากำลังฟื้นตัวไม้จำพวกไม้ชาด ไม้กุง ไม้รุ่น 2 โดยร่วมสภาพป่าติดลำห้วยพับ แต่สภาพต้นไม้เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต เนื่องจากเป็นดินทรายทำให้การเจริญเติบโตช้า แต่เป็นแหล่งอาหารส่วนมาก จำพวกแมลง เห็ด และปลาตามลำห้วยพับ ลักษณะป่าเป็นป่าบุ่งป่าทาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :