หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเปือย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเปือย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 91 ไร่ 0 งาน 25 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ลาดเอียงลงสู่ห้วยขะยุงทางทิศเหนือ
หมู่บ้าน : บ้านเปือย (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ติดกับลำห้วยขะยุงจึงทำให้ป่ามีความชุ่มชื้นทำให้พืชมีความอุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้หลายชนิด ได้แก่ ยางนา เปือย ตะแบก พอก กระบก กระบาก เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นที่อาศัยของจำพวกสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น นก กระรอก กระแต เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :