หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านสอวอนอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านสอวอนอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : บ้านสอวอนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าดิบ ชื่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบแม่น้ำ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก ถึงแม้จะมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไปบ้างบางส่วน แต่ก็ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์อยู่
หมู่บ้าน : สอวอนอก (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/4356
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล สิทธิชัย
สภาพป่า :
    บ้านสอวอนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื้อที่ 10 ไร่ มีแม่น้ำอยู่ตรงกลางพื้นที่ป่าชุมชน เขตของป่าติดสวนชาวบ้าน และติดทางหลวงแผ่นดิน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :