หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 96 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีต้นไม้เล็กใหญ่เป็น จำนวนมาก มีสภาพป่าหนาแน่น มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีสมุนไพรและสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้ความชุ่มชื่นแก่ป่าได้ตลอดปี ถึงแม้จะมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไปบ้างบางส่วน แต่ก็ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์อยู่
หมู่บ้าน : จุฬาภรณ์พัฒนา 12 (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/4356
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล สิทธิชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบชื่นที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีต้นไม้เล็กใหญ่เป็น จำนวนมาก มีสภาพป่าหนาแน่น มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีสมุนไพรและสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้ความชุ่มชื่นแก่ป่าได้ตลอดปี ถึงแม้จะมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไปบ้างบางส่วน แต่ก็ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์อยู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :