หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เนื้อที่ : 254 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบป่าพรุ ลักษณะ ดินเป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน : บ้านใหม่ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6742 ลว 21 เม.ย. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายไพโรจน์ นัครา
สภาพป่า :
    เป็นป่าพรุ เนินดินเตี้ยๆ มีไม้ เสม็ด สมอทะเล จิก มะขาม ขี้เหล็ก กระโดน นนทรี หวาย- ลิง หม้อข้าวหม้อแกงลิง มะม่วงหิมพานต์ และมีสัตว์ จำพวกนก กระรอก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่ป่าโดยทั่วไป เห็นควรดำเนินการจัดตั้ง ป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :