หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าสำเภาเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าสำเภาเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เนื้อที่ : 324 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบป่าพรุ ลักษณะ ดินเป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน : บ้านท่าสำเภาเหนือ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6742 ลว 21 เม.ย. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายไพโรจน์ นัครา
สภาพป่า :
    เป็นป่าพรุ ไม้ส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ สมอทะเล เสม็ด กระโดน จิก ขี้เหล็ก มะม่วง มีสัตว์จำพวกนก กระรอก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เห็นควรดำเนินการจัดตั้ง ป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :