หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านโคกกลาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านโคกกลาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 928 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบสูง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.33/25711
ผู้ตรวจสอบ : นายพงษ์พันธ์ โคตรชมภู
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ผสมป่าเบณจพรรณ ป่าคงความสมบูรณ์มีไม้ขนาดใหญ่ขนาดกลางและไม้ชั้นล่างขึ้นอยู่หนาแน่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาบำรุงดูแลรักษามานานเห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :