หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าด่าน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าด่าน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เนื้อที่ : 1413 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย, อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : ภูเขาสูงชัน ชนิดดินเป็นดินปนหิน
หมู่บ้าน : บ้านท่าด่าน (หมู่ 10), ป่างิ้ว (หมู่ 1), ป่างิ้ว (หมู่ 5), แม่ราก (หมู่ 2), แม่ราก (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/20793 ลว 14 กย 61
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/14440 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพร จังกินา
สภาพป่า :
    ชนิดป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมต็งรัง มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ชนิดไม้เป็นไม้ไผ่ เต็ง รัง แต่ส่วนใหญ่เป็นลูกไม้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :