หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์กาเปาะ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์กาเปาะ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 630 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : สภาพทั่วไปของหมู่บ้านบ้านไอร์กาเปาะ ลักษณะเป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำไหลผ่านตามเส้นทางหมู่บ้าน พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/6253
ผู้ตรวจสอบ : นายฐานะ จิตต์มั่น
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบชื้น อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้หนาแน่น มีพืชชั้นล่างจำพวกเฟิร์น หวายต่างๆและพืชสมุนไพรนานาชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรเสนอจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :