หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านชำโสม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านชำโสม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เนื้อที่ : 100 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา เรียกว่าเนินเขาสมบูรณ์สาธารณประโยชน์
หมู่บ้าน : บ้าชำโสม (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นป่าดั้งเดิม ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก แต่มีบางส่วนเริ่มถูกบุกรุกเพื่อถือครองพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้จัดตั้งป่าชุมชน ตามโครงการป่าชุมชน เพื่อชุมชนจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :