หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบุโบย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบุโบย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
เนื้อที่ : 276 ไร่ งาน 64 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบป่าชายเลยมีน้ำท่วมถึง (มีการขึ้นลงของน้ำตามช่วงเวลา) มีลำคลองธรรมชาติซึ่งเป็นลำคลองสาขา ไหลลงสู่ลำคลองใหญ่ออกสู่ทะเล
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.33/2277 ลว. 6 ก.พ 52
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :