หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านไอดีแย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านไอดีแย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 24 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา
หมู่บ้าน : ไอดีแย (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/4149
ผู้ตรวจสอบ : จ.อ.ประสิทธิ์ นิติวัฒนชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าใส มีต้นไม้ขนาดกลางขึ้นประปราย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรเสนอจัดทำโครงการป่่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :